...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: futómű felnik

Suzuki Ignis,Celerio lemezfelni felni

futómű / felnik / Suzuki Ignis,Celerio lemezfelni felni (Suzuki-Maruti alkatrész), cikkszám: M43210-84M10-09L

A termék kiskereskedelmi ára:

26% kedvezménnyel! 9 900 Ft helyett 7 300 Ft

Nettó ár: 5 748 Ft,  Áfa tartalom: 1 552 Ft

Cikkszám: M43210-84M10-09L

A termék leírása:

Su­zu­ki Ign­is 2003-tól Ma­gyar gyár­tá­sú mo­del­lek­hez ( TSMM... kez­de­tű mo­tor­szám­mal) acél ke­rék­tár­csa 5JX14 mé­ret­ben, a gyá­ri mé­ret 4,5JX14 , ez egy pi­ci­vel szé­le­sebb, de tö­ké­le­te­sen fel­sze­rel­he­tő a z Ign­is mo­del­lek­re. Gyá­ri mi­nő­sé­gű után­gyár­tott ter­mék.

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!

Su­zu­ki Ign­is fel­ni