...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: karosszéria hátsó lökhárító és részei

Suzuki Splash hátsó lökhárító

karosszéria / hátsó lökhárító és részei / Suzuki Splash hátsó lökhárító (Suzuki-Maruti alkatrész), cikkszám: M71811-51K00-5PK

A termék kiskereskedelmi ára:

28% kedvezménnyel! 27 800 Ft helyett 19 900 Ft

Nettó ár: 15 669 Ft,  Áfa tartalom: 4 231 Ft

Cikkszám: M71811-51K00-5PK

A termék leírása:

Su­zu­ki Sp­lash hát­só lök­há­rí­tó, összes tí­pus­ra fel­sze­rel­he­tő SX4 stí­lu­sú priz­mák­kal. Haj­szál­pon­tos után­gyár­tott ter­mék. A kész­let tar­tal­maz­za a jobb bal ol­da­li priz­mát is. Na­tur fe­ke­te, fé­nyez­he­tő ki­vi­tel.

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!

Su­zu­ki Sp­lash lök­há­rí­tó