...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: karosszéria első lökhárító és részei

Suzuki Splash type2 első lökhárító

karosszéria / első lökhárító és részei / Suzuki Splash type2 első lökhárító (Suzuki-Maruti alkatrész), cikkszám: M71711-80M00

29% kedvezménnyel! 25 900 Ft helyett 18 400 Ft

Nettó ár: 14 488 Ft,  Áfa tartalom: 3 912 Ft

Cikkszám: M71711-80M00

A termék leírása:

su­zu­ki Sp­lash 2013-tól gyár­tott mo­del­lek­re el­ső lök­há­rí­tó mé­ret­pon­tos pré­mi­um mi­nő­ség­ben, na­túr fe­ke­te In­di­ai al­kat­rész

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!