...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: karosszéria homlokfal és részei

Suzuki Swift alsó első kereszt tartó

karosszéria / homlokfal és részei / Suzuki Swift alsó első kereszt tartó  (Suzuki-Maruti alkatrész), cikkszám: M58210-60B01

Nettó ár: 7 795 Ft Áfa tartalom: 2 105 Ft

9 900 Ft

Cikkszám: M58210-60B01

A termék leírása:

Su­zu­ki Swift 1989-2003 Al­só el­ső ke­reszt tar­tó, pré­mi­um mi­nő­sé­gü al­kat­rész

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!

Su­zu­ki Swift al­só el­ső ke­reszt tar­tó után­gyár­tott