...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: karosszéria

Suzuki Swift első lökhárító 2005-től

karosszéria / első lökhárító és részei / Suzuki Swift első lökhárító 2005-től (Suzuki-Maruti alkatrész), cikkszám: M71711-62J00-5PK

A termék kiskereskedelmi ára:

59% kedvezménnyel! 38 500 Ft helyett 15 900 Ft

Nettó ár: 12 520 Ft,  Áfa tartalom: 3 380 Ft

Cikkszám: M71711-62J00-5PK

A termék leírása:

Su­zu­ki Swift el­ső lök­há­rí­tó 2005-től 2008-ig gyár­tott tí­pu­sok­hoz. Nem ala­po­zott na­tur fe­ke­te ter­mék. 100% mé­ret­pon­tos Su­zu­ki Ázsia gyá­ri al­kat­rész. Anya­gá­ban, alak­já­ban, mé­re­té­ben 100% pon­tos. A ren­de­lés­nél min­den eset­ben szál­lí­tá­si költ­sé­get szá­mí­tunk fel, a ter­mék mé­re­te­i­ből adó­dó­an.

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!