...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: kipufogó tömítések

Bosal kipufogó tömítő paszta

kipufogó / tömítések / Bosal kipufogó tömítő paszta  (utángyártott prémium alkatrész), cikkszám: KIPUFFPASZT

A termék kiskereskedelmi ára:

1 100 Ft

Nettó ár: 866 Ft Áfa tartalom: 234 Ft

  • Kosárba teszem

Cikkszám: KIPUFFPASZT

A termék leírása:

Bos­al ki­pu­fo­gó tö­mí­tő pasz­ta a ki­pu­fo­gó be­ren­de­zés egy­sze­rű, ol­csó és gyors ja­ví­tá­sá­ra a ki­pu­fo­gó ele­mek cse­ré­jé­nél tö­mí­tés­re szol­gál. Az­beszt- és ol­dó­szer­men­tes, kör­nye­zet­kí­mé­lő, hőál­ló és gáz­tö­mör ja­ví­tást biz­to­sít ki­sebb lyu­kak és re­pe­dé­sek ese­té­ben. Hő­re ke­mé­nye­dik, könnye­dén és egy­sze­rű­en al­kal­maz­ha­tó pré­mi­um mi­nő­sé­gű ter­mék. 190Gr. Bos­al ki­pu­fo­gó tö­mí­tő pasz­ta után­gyár­tott

A termékhez kapcsolódó termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből je­len­leg nem kí­ná­lunk egyéb be­so­ro­lá­sú al­kat­részt.

Bos­al ki­pu­fo­gó tö­mí­tő pasz­ta után­gyár­tott