...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: futómű

Suzuki Vitara, S-Cross felni 16X6,5J TPMS szenzorral készletben

futómű / felnik / Suzuki Vitara, S-Cross felni 16X6,5J TPMS szenzorral készletben (utángyártott prémium alkatrész), cikkszám: M43210-54P00-TPMS

A termék kiskereskedelmi ára:

29% kedvezménnyel! 24 900 Ft helyett 17 475 Ft

Nettó ár: 13 760 Ft,  Áfa tartalom: 3 715 Ft

Ez a termék hamarosan érkezik.

Cikkszám: M43210-54P00-TPMS

A termék leírása:

Su­zu­ki Vit­a­ra 2015-től gyár­tott összes mo­dell­hez va­la­mint S-Cross összes mo­dell­hez, le­mez­fel­ni 16 x 6,5 J gyá­ri mé­ret,után­gyár­tott TPMS szen­zor­ral kész­let­ben. A TPMS szen­zort nem kell kü­lön gép­pel „ta­ní­ta­ni”! A le­mez­fel­ni fe­ke­te szí­nű, gyá­ri Su­zu­ki (MGP) ter­mék, súly­ban, kül­ső­ben, mi­nő­ség­ben meg­egye­zik az Esz­ter­go­mi Su­zu­ki gyár­ban ké­szült­tel. Az ár 1 db fel­ni és 1 db TPMS szen­zor­ra vo­nat­ko­zik, csak 4db vá­sár­lá­sa ese­tén ér­vé­nyes!

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!