...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: sebességváltó manuális váltó

Suzuki kilométer jeladó

sebességváltó / manuális váltó / Suzuki kilométer jeladó  (utángyártott prémium alkatrész), cikkszám: U34960-83E00

43% kedvezménnyel! 12 100 Ft helyett 6 900 Ft

Nettó ár: 5 433 Ft,  Áfa tartalom: 1 467 Ft

Cikkszám: U34960-83E00

A termék leírása:

Ki­lo­mé­ter jel­adó vál­tó­ba, Su­zu­ki Swift, Su­zu­ki Ign­is és Su­zu­ki Wa­gon R+ tí­pu­sok­ba, mi­nő­ség!

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!

Su­zu­ki ki­lo­mé­ter jel­adó után­gyár­tott