...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Suzuki alkatrész áruház: Kassza

Vevő adatok szerkesztése:

Kérjük, a kitöltésnél ügyeljen arra, hogy az adatokat pontosan adja meg, és mindenképpen töltse ki a csillaggal jelölt mezőket!

A vásárló

cég neve

kapcsolattartó neve

email címe**

telefonszáma:

szállítási címecég székhelye

. szám
. em./
. ajtó

számlázási név

számlázási címe

. szám
. em./
. ajtó

cég adószáma

megjegyzés

* Kér­jük a csil­lag­gal je­lölt me­ző­ket min­den­kép­pen tölt­se ki!

** Az Ön ál­tal meg­adott e-mail cím­re küld­jük az ér­te­sí­tő le­ve­le­ket (pl. a vá­sár­lás­ról és ki­szál­lí­tás­ról szó­ló ér­te­sí­tést).

Adatok rögzítése Adatok rögzítése