...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: fék első fék

Suzuki Swift fék felújító készlet

fék / első fék / Suzuki Swift fék felújító készlet (utángyártott alkatrész), cikkszám: 5998993303282

18% kedvezménnyel! 17 350 Ft helyett 14 200 Ft

Nettó ár: 11 181 Ft,  Áfa tartalom: 3 019 Ft

Cikkszám: 5998993303282

A termék leírása:

Su­zu­ki Swift fék fel­újí­tó kész­let Su­zu­ki Swift 1989-tól 1996-ig gyár­tott, ”To­ky­co” vagy ”Bosch” rend­sze­rű fé­kek­hez. 2 fék­tár­csa és fék­be­tét gar­ni­tú­ra. Ren­de­lés­kor kér­jük, ad­ja meg az au­tó év­já­ra­tát!

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!

Su­zu­ki Swift fék fel­újí­tó kész­let után­gyár­tott