...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Vissza Kategória: sebességváltó csapágyak, szimeringek

Suzuki váltó felújító csapágy készlet

sebességváltó / csapágyak, szimeringek / Suzuki váltó felújító csapágy készlet (utángyártott alkatrész), cikkszám: K27520-0000

31% kedvezménnyel! 35 600 Ft helyett 24 500 Ft

Nettó ár: 19 291 Ft,  Áfa tartalom: 5 209 Ft

Cikkszám: K27520-0000

A termék leírása:

Su­zu­ki Swift 2005-2010 közt gyár­tott, Ign­is M13A mo­tor­kó­dú,Wa­gon R+ G13bb és M13A mo­tor­kó­dú ma­nu­á­lis vál­tós mo­del­lek­be vál­tó tel­jes fel­újí­tó kész­let. A kész­let tar­tal­maz­za a nyel­es­ten­gely és cso­port­ten­gely tel­jes csap­ágya­zá­sát va­la­mint a diffe­ren­ci­ál­mű csap­ágya­it va­la­mint a nye­les ten­gely szi­merin­get és a fél­ten­gely szi­merin­ge­ket. A csap­ágyak és a szi­merin­gek Ma­ru­ti Su­zu­ki csap­ágyak. a kész­let se­gít­sé­gé­vel a vál­tó tel­jes fel­újí­tá­sa el­vé­gez­he­tő.

A termékhez kapcsolódó egyéb termékeink:

Eb­ből a ter­mék­ből kí­ná­lunk ol­csóbb, után­gyár­tott, va­la­mint a gyá­ri, ere­de­ti al­kat­rész mi­nő­sé­gé­vel meg­egye­ző, bon­tott al­kat­részt is. A ter­mék meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son a len­ti ter­mé­kek egyi­ké­re!