...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Kérdések és válaszok

Tegye fel kérdését itt:

név

e-mail

üzenet

Legutóbbi fórum bejegyzések:

 • Suzuminn tegnap Válasz Duró Tamás 2 nappal ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Je­len pil­la­nat­ban csak gyá­ri új­ban tu­dok ad­ni ilyen tük­röt a kép­re kat­tint­va ren­del­he­tő a ter­mék
 • Duró Tamás 2 nappal ezelőtt Üdvözlöm! Érdeklődni szeretnék, hogy 2007es suzuki sx4 jobboldali ( fényezetlen, nem motoros) visszapillantó tükör bontottan milyen áron kapható Önöknél. köszönettel, Tamás
 • Suzuminn 3 nappal ezelőtt Válasz Szabó Péter 4 nappal ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! A kép­re kat­tint­va ren­del­he­tő a ter­mék a hoz­zá­va­ló csö­ve­ket ren­del­nem kell 5 mun­ka­nap a be­szer­zé­si ide­je 3.600/db
 • Szabó Péter 4 nappal ezelőtt Suzuki Swift 2007-es
 • Suzuminn 4 nappal ezelőtt Válasz Szabó Péter 4 nappal ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Mi­lyen tí­pu­sú su­zu­ki­ról van szó? év­já­rat?
 • Szabó Péter 4 nappal ezelőtt Sziasztok! Szükségem lenne egy vákum szelepre, mert az egyik végén sajnos letört tőben(műanyag) és így nem funkcionál. Mindkét végi gumitömlőt is szeretnék hozzá kérni. Megoldható? Után gyártott jó lehet.! Így összeségében egy árat is tudnátok kalkulálni? Vidéki átvétel lenne. Köszönöm! Üdv-Péter
 • Suzuminn 1 héttel ezelőtt Válasz Zoltán 1 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Pon­tos dá­tum­mal nem tu­dok szol­gál­ni saj­nos amint meg­ér­ke­zik a ter­mék ren­del­he­tő­vé tesszük a web­áru­ház­ban! Re­mé­nye­ink sze­rint még idén ér­ke­zik egy szál­lít­má­nyunk,re­mél­jük ér­ke­zik ez a ter­mék is
 • Zoltán 1 héttel ezelőtt Tisztelt Suzuminn! Érdeklődnék, hogy a M43252-54P00-5PK cikkszámú termék mikorra várható? Köszönettel: M.Zoltán
 • Suzuminn 2 héttel ezelőtt Válasz Bence 2 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! A kép­re kat­tint­va ren­del­he­tő vagy sze­mé­lye­sen át­ve­he­tő üz­le­tünk­ben a ter­mék
 • Bence 2 héttel ezelőtt Tisztelt Suzuminn! Érdeklődöm, hogy 1998-as, 5 ajtós, 1.0 Swifthez mennyibe kerülne középső kipufogódob vagy komplett kipufogó (középső és hátsó dob egyben)? Előre is köszönöm! Üdv: Bence
 • Suzuminn 2 héttel ezelőtt Válasz Sarkanti Tivadar 2 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! je­len pil­la­nat­ban csak gyá­ri új­ban tu­dunk ad­ni jel­adót!
 • Sarkanti Tivadar 2 héttel ezelőtt Tisztelt uram.Suzuki ignis 2003 évi 6.havi gyártott benzines.5ajtós,szükségem lenne egy bontott vezérműtengely jeladóra.a kiszerelt jeladó száma 33220-50G02 J5T23191/M1.3124 köszönettel:SarkantiTivadar
 • Suzuminn 2 héttel ezelőtt Válasz Nagy Lajos 2 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Eh­hez a gép­ko­csi­hoz egy fé­le le­szo­rí­tót le­het ren­del­ni gyá­ri­lag
 • Nagy Lajos 2 héttel ezelőtt Tisztelt Uram! S Cross pótkerék leszorító csavarból teljes méretű lemezfelnihez - tehát NEM mankókerékhez - a hosszabb vagy a rövidebb csavart kell rendelnem?
 • Suzuminn 2 héttel ezelőtt Válasz Varga Sándor 2 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram!Fris­sí­te­ni nem le­het Bosch gyárt­mány
 • Varga Sándor 2 héttel ezelőtt A gyári navigációs sd-kártyáról szeretném megtudni,hogy a térképeket lehet-e rajta frissíteni valahogy,és melyik gyártó térképei vannak rajta ( HERE...stb. ) Cikkszám: 990E0-54P34
 • Suzuminn 2 héttel ezelőtt Válasz Turi István 2 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Kol­lé­gák meg­kap­ták a ren­de­lé­sét a ked­di na­pon ér­ke­zik ön­höz a cso­mag! Kö­szön­jük szé­pen!
 • Turi István 2 héttel ezelőtt Cikkszám: U09159-12043 Tiszteletem! Turi István vagyok Domoszlóról,ezt a terméket szeretném megrendelni,összesen: 16db kell! A Suzuki 1998-as,és 1-0-es,gondolom ehez a típushoz jók lesznek az anyák.Előre is köszönök mindent! A Cimem: Domoszló.Petőfi Sándor út.39.3263. Telszámom:06706382804 Üdv:Turi István A termék leírása: Su­zu­ki Swift ke­rék­csa­var anya le­mez­fel­ni­hez (zárt vé­gű), Su­zu­ki Swift anya
 • Suzuminn 3 héttel ezelőtt Válasz Szentes András 3 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Saj­nos azt az in­for­má­ci­ót kap­tuk hogy idén már nem ér­kez­nek meg a fel­nik,jö­vő év ele­jé­re kap­tunk ígé­re­tet a be­szál­lí­tó­tól!
 • Szentes András 3 héttel ezelőtt T. Suzuminn Érdeklődnék, hogy a M43210-54P00-TPMS cikkszamú termék mikor lesz elérhető. Köszönöm András
 • Suzuminn 3 héttel ezelőtt Válasz Tamás 3 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Ér­dek­lő­dő! Hasz­nál­tan 10.000 Ft szín­azo­nos­sá­got nem tu­dunk ga­ran­tál­ni!
 • Tamás 3 héttel ezelőtt Tisztelt Suzuminn! Érdeklődnék, hogy 2005-ös swifthez jobb oldali visszapillantó tükör mennyibe kerülne? Bordó metál a műanyag burkolat színe. Válaszukat előre is köszönöm. M. Tamás
 • Suzuminn 3 héttel ezelőtt Válasz Polyák Ferenc 3 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Ké­rem ke­res­se fel szer­ví­z­ün­ket +36208085850 te­le­fon­szá­mon
 • Polyák Ferenc 3 héttel ezelőtt Érdeklődni szeretnék,hogy Suzuki SX4 (2006-os M15A motor)hengerfej problémával vállalják-e javítását?Előre is köszönöm válaszukat!
 • Suzuminn 3 héttel ezelőtt Válasz Bene Csaba 4 héttel ezelőtti bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Ez a cikk­szá­mú ter­mék csak a Grand Vi­ta­rák­hoz jó!
 • Bene Csaba 4 héttel ezelőtt Érdeklődni szeretnék,hogy a 43252-65D00-5PK cikkszámú Vitara lemezfelni kupak SX4 S-Cross felnire is passzol-e, ill. az ár 4 darabot tartalmaz? Köszönöm előre is a válaszukat!
 • Suzuminn 2019.11.11 15:10 Válasz Balázsi Miklós 2019.11.09 09:11-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! 4 da­rab pa­tent tart­ja a hát­fal bur­ko­la­tot,pa­ten­te­ket be kell nyom­ni és a mű­anyag bo­rí­tást fel­fe­le húz­ni!
 • Balázsi Miklós 2019.11.09 09:11 Érdeklődnék, hogy szuzuki ignis (2005 1,3) hátfali ajtó belső műanyag borítását hogy lehetne levenni a borítás sérülése nélkül? Köszönöm.
 • Suzuminn 2019.11.11 15:06 Válasz Halmi Péter 2019.11.09 15:31-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Hal­mi Úr! Rend­ben van,mi­lyen au­tó­ról van szó?
 • Halmi Péter 2019.11.09 15:31 SZeretnék 1db hátsó lökhárítót bontásból
 • Suzuminn 2019.11.11 15:05 Válasz Simon Zsolt 2019.11.10 16:42-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Az ár bár­mi­lyen hi­he­tet­len is de pon­tos!
 • Simon Zsolt 2019.11.10 16:42 Kedves Suzuminn! Suzuki Ignis (2005) 1.3 GLX-hez néztem önöknél kalaptartóhoz patentet és zsinórt. 1 db zsinór ára tényleg 4875 Ft? Nem lehet hogy ez az ár véletlenül el lett írva? Kérem ellenőrizzék legyenek szívesek.
 • Suzuminn 2019.11.07 11:15 Válasz Zoltán 2019.11.06 21:11-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram!a drá­gább fel­ni Esz­ter­gom­ból ér­ke­zik,az ol­csóbb pe­dig egy kül­föl­di Su­zu­ki gyár­ból,man­kó­ke­rék a kép­re kat­tint­va ren­del­he­tő
 • Zoltán 2019.11.06 21:11 Tisztelt Suzuminn! Közben rájöttem, hogy a 16x6.1/2J az ugyanaz, mint a 16x6,5 csak másképpen van írva. De akkor azt kérdezném, hogy az egyik miért drágább, mint a másik? Mankókerékből Vitarához melyiket ajánlják árban? Az előző kérdés akkor tárgytalan. Köszönettel: M. Zoltán
 • Suzuminn 2019.11.05 13:37 Válasz Kiss Árpád 2019.11.05 09:33-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Bal ol­da­li tü­kör komp­lett tü­kör 20.000 Ft bon­tot­tan,az ülés­sel kap­cso­lat­ban a mi vé­le­mé­nyünk a kár­pi­tost ja­va­sol­juk,mert a hasz­nált ülé­sek,ha­son­ló ál­la­po­tú­ak mint az öné!To­váb­bi kér­dés ese­tén ké­rem ke­res­se fel üz­le­tün­ket:+3612906993 te­le­fon­szá­mon
 • Kiss Árpád 2019.11.05 09:33 Üdv! Adott egy 2005-ös, illetve egy 2006-os évjáratú Suzuki Swift, mindkettő a családban, mindennapi használatban. Több kérdésem is lenne velük kapcsolatban. Külső visszapillantókhoz keresek megoldást. Az egyik autón a bal oldali tükör burkolatát repesztették meg, a masik autón pedig a bal oldali tükröt egy eléggé ittas állapotban lévő biciklis. Kerestünk csak külső burkolatot, vagy törött tükröt ép burkolattal, de sajnos megyénkben nem nagyon találni (még tükröt sem nagyon). A másik nagyobb probléma az egyik autóban a vezetőoldali ülés. A negyedmillió kilométer megtette a hatását, a háttámla és az ülőlap is kiszakadt, illetve a szivacs is morzsolódni kezdett. Kárpitost kérdeztük a javításáról, de azt mondta, hogy amennyiért meg lehetne csinálni, annyiért bontottat simán lehet venni. Csakhogy a típusazonos, ugyanolyan évjáratú bontott autókból kivett ülések vagy ugyanolyan állapotban vannak, mint az enyém, vagy nem hajlandók képet küldeni róla, csak úgy lutriban vegyem meg. Nem tudom, hogy a 2010 után gyártott újabb Swiftek ülései méretazonosak e? Akár bontott, akár új darabok is érdekelnek, hogy mennyiért lehet kapni, illetve ha tudnak ajánlani valakit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, aki ezzel foglalkozik és megbízható, azt is szívesen veszem
 • Suzuminn 2019.10.31 16:03 Válasz Pokker Viktor 2019.10.31 15:02-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Nem tu­dunk pon­tos in­for­má­ci­ó­val szol­gál­ni,kö­rül­be­lül egy hó­nap múl­va ér­kez­nek a fel­nik
 • Pokker Viktor 2019.10.31 15:02 Jó napot! Érdeklődnék, hogy mikortól rendelhető a következő termékük: Suzuki Vitara, S-Cross felni 16X6,5J TPMS szenzorral, Cikkszám: M43210-54P00-TPMS ; 19 975 Ft https://www.suzuminn.hu/Eredeti-Suzuki-Maruti-alkatresz/Suzuki-Vitara-S-Cross-felni-16X65J-TPMS-szenzorral-/M43210-54P00-TPMS.html?PID=10594
 • Suzuminn 2019.10.28 13:44 Válasz Baumgartner Szandra 2019.10.26 21:55-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Höl­gyem! 19.900 Ft a kép­re kat­tint­va meg­te­kint­he­tő,és ren­del­he­tő a ter­mék!
 • Baumgartner Szandra 2019.10.26 21:55 Üdvözlöm! 2009-es Suzuki Alto hátsó lökhárítóra lenne szükségem. Előre is köszönöm a segítséget!
 • Suzuminn 2019.10.28 09:36 Válasz Major Sándorné 2019.10.24 21:01-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Höl­gyem! A kép­re kat­tint­va ren­del­he­tő a ter­mék,vagy sze­mé­lye­sen át­ve­he­tő az üz­le­tünk­ben!
 • Major Sándorné 2019.10.24 21:01 2019-es évjáratú Suzuki swift-hez keresek emelőt. Nem tudom milyen tipusu kell hozzá? Hol tudok venni?
 • Suzuminn 2019.10.28 09:11 Válasz Jakab 2019.10.28 06:34-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Ren­del­ni tu­dunk ilyen csö­vet 27.340 Ft
 • Jakab 2019.10.28 06:34 A cikkszáma.: 51470-83E00
 • Suzuminn 2019.10.28 09:05 Válasz Papp Ernő 2019.10.22 15:47-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Hasz­nál­tan 8.000 Ft gyá­ri új­ban:20.610 Ft
 • Papp Ernő 2019.10.22 15:47 2006 OS 1.3 suzuki swift hez keresek kalaptartot. Ár megjelöléssel.
 • Suzuminn 2019.10.22 10:37 Válasz Soltész József 2019.10.21 16:02-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! A kép­re kat­tint­va ren­del­he­tő a ter­mék!
 • Soltész József 2019.10.21 16:02 Üdv. Ignis üza tartály befolyó csövet keresek. A fém rész van kilukadva.
 • Suzuminn 2019.10.21 15:46 Válasz Kiss Krisztián 2019.10.21 08:49-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Je­len pil­la­nat­ban nem tu­dok ilyen lég­zsá­kot ad­ni,ké­rem ér­dek­lőd­jön üz­le­tünk­ben egy pár hét múl­va,ha van ak­kor 15.000 Ft
 • Kiss Krisztián 2019.10.21 08:49 2000-es évjáratú Suzukí Wagon R-hez keresek légzsákot,aminek a kürtgombjai nincsenek kiszakadva várható,hogy lesz önöknél? Köszönöm.
 • Suzuminn 2019.10.18 08:14 Válasz Kézér Ákos 2019.10.17 19:22-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Ki­zá­ró­lag gyá­ri új sár­vé­dőt tu­dok ad­ni ön­nek 15.230Ft ak­ci­ó­ban!
 • Kézér Ákos 2019.10.17 19:22 Suzuki Swift 1.3 ötajtós 2001. V. havi; bal első sárvédőlemezre lenne szükség. Mely gyártótól tudnak ajánlani, és mennyiért. Tisztelettel. Kézér Ákos
 • Suzuminn 2019.10.16 08:12 Válasz Danyi Béláné 2019.10.16 08:06-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Höl­gyem! A kép­re kat­tint­va ren­del­he­tő a ter­mék!
 • Danyi Béláné 2019.10.16 08:06 Jó reggelt! Láttam, hogy hamarosan lesz Önöknél Vitara modell autó. Cikkszám: 99000-990K4-VTR0 Kapható már valahol? Köszönöm szépen a választ.
 • Suzuminn 2019.10.15 14:41 Válasz Czibor Tamás 2019.10.15 10:49-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Bal hát­só övem van,10.000 Ft hasz­nál­tan,cen­ter­övem nincs
 • Czibor Tamás 2019.10.15 10:49 Jó napot.Érdeklődök wagon r+ 2003.10. havi autóhoz hátsó biztonsági öv garnitúra (vagy csak bal hátsó és középső) érdekelne vagy csak hátsó övcsatok.G13BB motorkódu 5 személyes autóhoz.Képpel árral sürgős lenne péntek műszaki.Köszönöm.
 • Suzuminn 2019.10.14 14:56 Válasz Vrana Attila 2019.10.14 13:19-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Pon­tos időt nem tu­dok mon­da­ni No­vem­ber ele­jé­re vár­juk az újabb szál­lít­mányt
 • Vrana Attila 2019.10.14 13:19 Jó napot! Én is érdeklődnék, hogy mikortól rendelhető a lenti felni set: Suzuki Vitara, S-Cross felni 16X6,5J TPMS szenzorral, Cikkszám: M43210-54P00-TPMS ; 19 975 Ft https://www.suzuminn.hu/Eredeti-Suzuki-Maruti-alkatresz/Suzuki-Vitara-S-Cross-felni-16X65J-TPMS-szenzorral-/M43210-54P00-TPMS.html?PID=10594
 • Suzuminn 2019.10.14 14:56 Válasz Garai Zoltán 2019.10.14 12:43-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Pon­tos időt nem tu­dok mon­da­ni No­vem­ber ele­jé­re vár­juk az újabb szál­lít­mányt
 • Garai Zoltán 2019.10.14 12:43 Jó napot! érdeklődni szeretnék várhatóan mikortól rendelhető a lenti felni set: Suzuki Vitara, S-Cross felni 16X6,5J TPMS szenzorral, Cikkszám: M43210-54P00-TPMS ; 19 975 Ft https://www.suzuminn.hu/Eredeti-Suzuki-Maruti-alkatresz/Suzuki-Vitara-S-Cross-felni-16X65J-TPMS-szenzorral-/M43210-54P00-TPMS.html?PID=10594
 • Suzuminn 2019.10.14 10:25 Válasz Fekete Gábor 2019.10.12 17:27-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! El­küld­tük az e-ma­ilt!
 • Fekete Gábor 2019.10.12 17:27 Tiszteletem! A Suzuki balenómhoz szeretnék vásárolni az alábbi termékeket, érdeklődnék, hogy lehet-e önöknél ilyeneket rendelni, vagy nem. Ha igen megkérném Önöket legyenek szívesek cikk szám és ár szerint válaszolni, hogy utána vásárolni is tudjak. autó adatok: Suzuki EW Baleno, 2018-as évjárat. 1242 cm3. Színkód forgalmi szerint: 04. Piros. A kaszni embléma alapján: Color Z4Q 1KJ1C2B22 Alvázszám: MA3EWB Lökhárító oldalvédő Gyári javítófesték Védő díszcsík küszöb védő díszcsík hátsó lökhárító / csomagtérajtóhoz gyári vagy utángyártott utólag felszerelhető vonóhorog válaszukat kérem a gfekete9@gmail.com email címre legyenek szívesek küldeni. a javítófesték kivételével nem fontos hogy gyári termékek legyenek. Köszönöm segítségüket Tisztelettel Fekete Gábor.
 • Suzuminn 2019.10.14 09:35 Válasz Szabó Tamás 2019.10.11 16:08-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Du­na­ke­szin va­ló­ban meg­szűnt a szer­vi­zünk! Bu­da­pes­ten mű­kö­dik H-P:8.00-16:00 ig
 • Szabó Tamás 2019.10.11 16:08 Azt hallottam,hogy bezárt a szervizük. Igaz a hír?
 • Suzuminn 2019.10.10 13:54 Válasz Duró Tamás 2019.10.09 14:04-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Csak gyá­ri új­ban tu­dok ad­ni ilyen tük­röt,a kép­re kat­tint­va ren­del­he­tő a ter­mék!
 • Duró Tamás 2019.10.09 14:04 Üdvözlöm! Suzuki sx4 jobb oldali fényezetlen, nem motoros visszapillanto bontottan milyen áron kapható Önöknél? Köszönettel, Tamás
 • Suzuminn 2019.10.07 11:15 Válasz Molnár Miklós 2019.10.06 18:01-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Re­mé­nye­ink sze­rint szer­dá­tól el­ér­he­tő lesz a le­mez­fel­ni!
 • Molnár Miklós 2019.10.06 18:01 Érdeklődnék hogy az M43210-54P00-TPMS lemezfelnit (19975ft) mikortól lehet majd rendelni. Válaszukat előre is köszönöm.
 • Suzuminn 2019.10.05 11:13 Válasz Bence 2019.10.02 21:47-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Fény­szó­ró:19.900 (után gyár­tott új) sár­vé­dő:42.500 (gyá­ri új) dob­be­tét:5.800 (gyá­ri új) el­ső lök­há­rí­tó:64.300 (gyá­ri új) zár­híd:15.580 (gyá­ri) fel­ni:6.000/db (bon­tott) gó­lya­láb:15.000 (bon­tott) sta­bi­li­zá­tor rúd:15.000 (bon­tott) len­gő­kar:8.500 (után gyár­tott)
 • Bence 2019.10.02 21:47 Tisztelt Suzuminn! 2002-es 76LE WagonR+ hoz keresek jobb első fényszórót, jobb első sárvédőt (fehéret, ha esetleg bontottban is van), jobb első kerékjárati műanyag dobbetétet, első lökhárítót (fehéret), első zárhidat. Emellett érdeklődnék acélfelni, jobb első rugóstag, első stabilizátor keret illetve jobb első lengőkar áráról és elérhetőségéről. Előre is köszönöm a választ és a segítséget! Üdv: Bence
 • Suzuminn 2019.10.05 09:20 Válasz Sőrés Tamás 2019.10.03 18:39-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Re­mé­nye­ink sze­rint jö­vő hé­ten rak­tá­ron lesz a fel­ni,annyi a kü­lönb­ség hogy nem Esz­ter­gom­ból ér­ke­zik ha­nem kül­föl­di su­zu­ki gyár­ból im­por­tál­juk,ugyan­azok­kal a pa­ra­mé­te­rek­kel ren­del­ke­zik.
 • Sőrés Tamás 2019.10.03 18:39 Érdeklődnék hogy az oldalukon található scross-ra való akciós lemezfelni tpms szelepekkel 19975ft mikor lesz kapható,és minőségileg mi a különbség a drágábban forgalmazott eredeti alkatrész között.köszönöm válaszát.
 • Suzuminn 2019.10.05 09:15 Válasz Feledi László 2019.10.04 10:03-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Gyá­ri új­ban 2.000 Ft
 • Feledi László 2019.10.04 10:03 Suzuki WagonR+ 2002-es évjárat, vezető ülés állítható háttámla műanyag fogaskereke tönkrement . Hogyan tudom kicseréni? Alkatrészként kapható?
 • Suzuminn 2019.10.02 15:53 Válasz Bognár József 2019.10.01 18:54-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! A su­zum­inn@­su­zum­inn.hu ra ké­rem küld­jön egy e-mail! Kö­szö­nöm!
 • Bognár József 2019.10.01 18:54 Tisztelt suzuminn.Érdeklödnék hogy suzuki swit 2019'hez küszöbvédö van.e.Köszönöm..
 • Suzuminn 2019.10.01 09:19 Válasz Kubovics Barbara 2019.09.30 17:53-kor írt bejegyzésére: Ked­ves Bar­ba­ra! Kö­szön­jük szé­pen az ész­re­vé­te­lét!
 • Kubovics Barbara 2019.09.30 17:53 Tisztelt Címzett! Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és azt, hogy ilyen gyorsan megoldódott a felni cseréje.
 • Suzuminn 2019.10.01 09:18 Válasz Szloboda Làszló 2019.09.30 11:02-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! E ma­il­ben vá­la­szol­tam ön­nek! Kö­szön­jük!
 • Szloboda Làszló 2019.09.30 11:02 Tisztelt Uram ! Múlt héten vàsàroltam Önöknél egy 2008-as Swift-hez gyàri ràdiót. Kerestem a web àruhàzban a ràdió feletti szellőző ràcsok burkolatàt, ( ami körbeveszi a rácsokat ) de nem talàltam. Lehet Önöknèl kapni ? Köszönettel: Szloboda L.
 • Suzuminn 2019.09.24 15:26 Válasz Soós Sándor 2019.09.24 09:53-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt uram! Hasz­nál­tan tu­dok ad­ni komp­lett gó­lya­lá­bat 25.000 Ft/ol­dal
 • Soós Sándor 2019.09.24 09:53 Tisztelt Cím! SX4 2006-os 1.5benzineshez kellene első lengéscsillapító.Webáruházban nem találtam.(TSMEYA) Nem muszáj gyári olcsóbb is megteszi. Köszönettel: Soós Sándor
 • Suzuminn 2019.09.23 17:05 Válasz Csombor Jenőn 2019.09.23 16:32-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Hasz­nál­tan tu­dok ad­ni szel­lő­zőt 15.000 Ft
 • Csombor Jenőn 2019.09.23 16:32 Tisztelt Suzuminn. 2017. Suzuki s cross középső szellöző részre lenne szükségem. Az egyik lamella kitőrt. Lehet Önöknél kapni. Nem muszály hogy gyári legyen.
 • Suzuminn 2019.09.23 14:17 Válasz Ferenc 2019.09.23 12:36-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Ké­rek egy pon­tos al­váz­szá­mot a ko­csi­hoz és ho­va ke­re­si az an­ten­nát elő­re vagy hát­ra? su­zum­inn@­su­zum­inn.hu ra küld­je ké­rem az ada­to­kat!
 • Ferenc 2019.09.23 12:36 Tisztelt Suzuminn! 2003-as Wagon R + 1.3-hoz (TSMMMA...) keresek tető antennát talp résszel együtt. Bontott az ár miatt jobb lenne, de az új is megfelel. Beszerezhető-e ez önöknél? Köszönöm!
 • Suzuminn 2019.09.23 09:43 Válasz Kubovics Barbara 2019.09.22 10:56-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Höl­gyem! Te­le­fo­nos be­szél­ge­té­sünk­re hi­vat­koz­va,ja­vít­juk a hi­bát!
 • Kubovics Barbara 2019.09.22 10:56 Tisztelt Címzett! Múlt héten rendeltem 8db 14-es lemezfelnit Suzuki swift-re. Ezt ki is szállították. Azonban 5db ezüst színűt és 3db feketét kaptam.
 • Suzuminn 2019.09.20 10:03 Válasz Bósza Gergely 2019.09.19 13:09-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Lök­há­rí­tó:75.135 (gyá­ri új) Mo­tor­ház­te­tő:60.000 (gyá­ri új) Lök­há­rí­tó­me­re­ví­tő:42.300 (gyá­ri új) al­só ke­reszt­tar­tó:19.900 (gyá­ri új) Fény­szó­ró:13.200 (után gyár­tott új) min­den rak­tá­ron van,hom­lok­fa­lam je­len pil­la­nat­ban nincs bon­tott!
 • Bósza Gergely 2019.09.19 13:09 Tisztelt Suzuminn! 2004-es ignishez keresek bontott, lehetőleg zöld lökhárítót, bontott jobb első fényszórót, hibátlan bontott, vagy gyári új lökhárító merevítőt, valamint alsó kereszttarót, esetleg homlokfalat, valamit zöld motorháztetőt. Van esetleg Önöknél ezek közül bármelyik?
 • Suzuminn 2019.09.16 15:07 Válasz Domokos Norbert 2019.09.12 10:15-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Hasz­nál­tan 4000 Ft/db vagy gyá­ri új­ban tu­dok ren­del­ni 28.850Ft/db
 • Domokos Norbert 2019.09.12 10:15 2003-as suzuki swifthez keresek lemezfelnit. Köszönöm
 • Suzuminn 2019.09.16 15:05 Válasz Duró Tamás 2019.09.15 04:36-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Ér­dek­lő­dő! Le­het kü­lön ren­del­ni vál­tó­gom­bot két fé­lé­vel sze­rel­ték a nem bő­rös:27.380 Ft a bő­rös:53.980 Ft
 • Duró Tamás 2019.09.15 04:36 Kedves Suzuminn! Érdeklődnék, hogy kéziváltós suzuki Kizashihoz váltógomb kapható e / beszerezhető e Önöknél bontottan, illetve milyen áron? Köszönettel, Tamás
 • Suzuminn 2019.09.16 14:55 Válasz Richárd 2019.09.16 10:47-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram! Gyá­ri új­ban tu­dok ilyen kesz­tyű­tar­tót ren­del­ni 20.830 Ft
 • Richárd 2019.09.16 10:47 Tisztelt Suzuminn! 2008-as SX4hez keresnék kesztyűtartót (szürke). Köszönöm!
 • Suzuminn 2019.09.11 09:30 Válasz Varga Sándor 2019.09.10 18:56-kor írt bejegyzésére: Üd­vöz­löm Sán­dor! Ké­rem küld­jön egy al­váz­szá­mot a su­zum­inn@­su­zum­inn.hu e-mail cím­re mert két faj­ta kor­mány­kap­cso­ló­val sze­rel­ték az al­váz­szám is­me­re­te után tu­dok vá­la­szol­ni a kér­dé­sé­re!
 • Varga Sándor 2019.09.10 18:56 Suzuki Samurai SJ,52kW,1298cm3,1991-es összkerékhajtásúhoz keresek komplett kormányoszlop kapcsolót,akár bontottan is,ha nem sérült.Köszönöm!
 • Suzuminn 2019.09.10 13:36 Válasz Doszpoly Dávid 2019.09.10 11:05-kor írt bejegyzésére: Tisz­telt Uram!3.900 Ft gyá­ri új­ban tu­dok ilyet ki­lin­cset pa­ten­tok 45 Ft/db